Hơn 10 năm kinh nghiệm triển khai SAP Bussiness One.