So sánh SAP Business One sử dụng cơ sở dữ liệu SQL và cơ sở dữ liệu HANA

So sánh SAP Business One sử dụng cơ sở dữ liệu SQL và cơ sở dữ liệu HANA

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích sự khác biệt giữa phiên bản SAP Business One sử dụng cơ sở dữ liệu S...
Tài liệu SAP HANA - SAP HANA-Based Applications

Tài liệu SAP HANA - SAP HANA-Based Applications

Native application-specific code đã được hỗ trợ bởi SAP HANA Extended Application Services, nó có thể được sử dụ...
Tài liệu SAP HANA - SAP UI5

Tài liệu SAP HANA - SAP UI5

SAPUI5 vận hành như một thư viện HTML5 ở phía client với một tập hợp phong phú các điều khiển thông thường và kế...
Tài liệu SAP HANA - SAP HANA Extended Application Services

Tài liệu SAP HANA - SAP HANA Extended Application Services

SAP HANA được mở rộng hơn so với một database truyền thống. Các chức năng của nó như một nền tảng toàn diện cho ...
Tài liệu SAP HANA - SAP HANA In-Memory Database

Tài liệu SAP HANA - SAP HANA In-Memory Database

SAP HANA được thiết kế để vận hành trên một nền tảng hiện đại. Với các máy tính được trang bị CPU đa lõi các thô...
Tài liệu SAP HANA - SAP HANA PLATFORM

Tài liệu SAP HANA - SAP HANA PLATFORM

SAP HANA là một nền tảng công nghệ mới được cung cấp bởi SAP có các tính năng vượt trội đáp ứng nhu cầu cho mọi ...
SAP HANA là gì?

SAP HANA là gì?

SAP HANA là một nền tảng công nghệ mới được cung cấp bởi SAP - nhà cung cấp các giải pháp quản trị doanh nghiệp ...

Chúng tôi có hơn 15 năm kinh nghiệm triển khai SAP Bussiness One.